Det finns här en möjlighet att utveckla sina projekt, sin fysik och själsliga hälsa.

Idag erbjuder Labcentralen plast för:
- Dj- / Vj-träning, träffar och workshops tillsammans med Nemcom Arena.
- Fysisk träning med yoga och box möjligheter.
- Projekt- och arbetsplatser enligt Sofficemodell via BitNet Productions